அந்நாள்...இந்நாள்...

1865 - ஆபிரகாம் லிங்கன் சுடப்பட்டு மறைந்தார்.

1934 - ‘பகுத்தறிவு' நாளேடு தொடக்கம்

1995 - தவத்திரு குன்றக்குடி அடிகளார் மறைவு

Comments