தமிழர் தலைவர் ஆசிரியர் அவர்களுக்கு சிறப்பான வரவேற்பு புதுச்சேரிக்கு வருகை தந்த ஆசிரியர் அவர்களுக்கு புதுச்சேரி மாநில திராவிடர் கழகத் தலைவர் சிவ.வீரமணி மற்றும் கழகப் பொறுப்பாளர்கள் திரண்டு உற்சாக வரவேற்பு அளித்தனர்

தமிழர் தலைவர் ஆசிரியர் அவர்களுக்கு சிறப்பான வரவேற்பு புதுச்சேரிக்கு வருகை தந்த ஆசிரியர் அவர்களுக்கு புதுச்சேரி மாநில  திராவிடர் கழகத் தலைவர் சிவ.வீரமணி மற்றும் கழகப் பொறுப்பாளர்கள் திரண்டு உற்சாக வரவேற்பு அளித்தனர்.

(31.3.2021)

Comments