புதுச்சேரி, கடலூர், நெய்வேலி பகுதிகளில் தேர்தல் பரப்புரைக் கூட்டங்களில் கழக வெளியீடான தேர்தல் பிரச்சார புத்தகங்களை பல்வேறு கட்சி பொறுப்பாளர்கள் தமிழர் தலைவர் ஆசிரியர் அவர்களிடமிருந்து பெற்றுக் கொண்டனர்

புதுச்சேரி, கடலூர்,  நெய்வேலி பகுதிகளில் தேர்தல் பரப்புரைக் கூட்டங்களில் கழக வெளியீடான தேர்தல் பிரச்சார புத்தகங்களை பல்வேறு கட்சி பொறுப்பாளர்கள் தமிழர் தலைவர் ஆசிரியர் அவர்களிடமிருந்து பெற்றுக் கொண்டனர். (31.3.2021)

Comments