மதச்சார்பற்ற முற்போக்குக் கூட்டணியின் தி.மு.க. வேட்பாளர் கே.என். நேரு அவர்களை ஆதரித்து தமிழர் தலைவர் ஆசிரியர் கி.வீரமணி வாக்குச் சேகரிப்பு (திருச்சி - 4.4.2021)

 

மதச்சார்பற்ற முற்போக்குக் கூட்டணியின்  தி.மு.. வேட்பாளர் கே.என். நேரு அவர்களை ஆதரித்து   தமிழர் தலைவர் ஆசிரியர் கி.வீரமணி வாக்குச் சேகரிப்பு  (திருச்சி - 4.4.2021)

Comments