பெரியார் விடுக்கும் வினா! (1168) - Viduthalai

சுடச்சுட

Viduthalai

உலகின் ஒரே பகுத்தறிவு தமிழ் நாளேடு.The World's only Tamil Rationalist daily.

Tuesday, November 28, 2023

பெரியார் விடுக்கும் வினா! (1168)

இன்றைக்குக் கல்லூரிப் படிப்பு, மனிதனுடைய அந்தஸ்துக்குத்தான் பயன்படுகின்றதே ஒழிய, வாழ்க் கைக்குப் பயன்படுகின்றதா? எனவே, கல்லூரிகளை இனிக் குறைத்துக் கொண்டால் என்ன? கல்வியோடு, தொழிற் கல்விக்கும் முக்கியத்துவம் கொடுத்து எல் லோருக்கும் தொழிற்கல்வியும் கற்றுக் கொடுத்தால் என்ன?

- தந்தை பெரியார், 

'பெரியார் கணினி' - தொகுதி 1, ‘மணியோசை’


No comments:

Post a Comment