பெரியார் மணியம்மை நிகர்நிலை பல்கலைக்கழகம் - பெரியார் நூற்றாண்டு பாலிடெக்னிக் கல்லூரி மாணவர்கள் சார்பில் நடைபெற்ற வில்லுப்பாட்டு, வாழ்வியல் குறுநாடகம், சிலம்பாட்டம் (11.3.2023) - Viduthalai

சுடச்சுட

Viduthalai

உலகின் ஒரே பகுத்தறிவு தமிழ் நாளேடு.The World's only Tamil Rationalist daily.

Monday, March 13, 2023

பெரியார் மணியம்மை நிகர்நிலை பல்கலைக்கழகம் - பெரியார் நூற்றாண்டு பாலிடெக்னிக் கல்லூரி மாணவர்கள் சார்பில் நடைபெற்ற வில்லுப்பாட்டு, வாழ்வியல் குறுநாடகம், சிலம்பாட்டம் (11.3.2023)

பெரியார் மணியம்மை நிகர்நிலை பல்கலைக்கழகம் - பெரியார் நூற்றாண்டு பாலிடெக்னிக் கல்லூரி மாணவர்கள் சார்பில் நடைபெற்ற வில்லுப்பாட்டு, வாழ்வியல் குறுநாடகம், சிலம்பாட்டம் (11.3.2023)


No comments:

Post a Comment