பெரியார் விடுக்கும் வினா! (881) - Viduthalai

சுடச்சுட

Viduthalai

உலகின் ஒரே பகுத்தறிவு தமிழ் நாளேடு.The World's only Tamil Rationalist daily.

Wednesday, January 11, 2023

பெரியார் விடுக்கும் வினா! (881)

நமது நாடு யானைக்குக் கோவணம் கட்டினாற் போல பல நாடுகள் சேர்ந்த ஒரு நாடாக உள்ளது. ஆட்சியும் பலவீனமான நிலையிலேதான் அமைகின்றன. இந்த நிலையில் நமது மக்களுக்கு யோக்கியதை எப்படி வரும்?

- தந்தை பெரியார், 

'பெரியார் கணினி' - தொகுதி 1, ‘மணியோசை’


No comments:

Post a Comment