பெரியார் விடுக்கும் வினா! (847) - Viduthalai

சுடச்சுட

Viduthalai

உலகின் ஒரே பகுத்தறிவு தமிழ் நாளேடு.The World's only Tamil Rationalist daily.

Wednesday, November 30, 2022

பெரியார் விடுக்கும் வினா! (847)

எந்த நாட்டை எடுத்துக் கொண்டாலும் அந்த அந்த நாட்டில் புரட்சி ஏற்பட்டு ஒவ்வொருவன் தோன்றிப் பழைமையினை மாற்றி இருக்கிறான். மற்ற நாட்டிலும் இப்பணிக்கு எதிர்ப்பு இருந்திருக் கிறது; இந்த நாட்டில் இருப்பது போல் இவைகளை எதிர்க்க ஒரு ஜாதி அங்கு இருக்கின்றதா?

- தந்தை பெரியார், 

'பெரியார் கணினி' - தொகுதி 1, ‘மணியோசை’


No comments:

Post a Comment