பெரியார் கேட்கும் கேள்வி! (779) - Viduthalai

சுடச்சுட

Viduthalai

உலகின் ஒரே பகுத்தறிவு தமிழ் நாளேடு.The World's only Tamil Rationalist daily.

Wednesday, September 14, 2022

பெரியார் கேட்கும் கேள்வி! (779)

சைவன் வீட்டில் பிறந்தால் சிவன் கடவுள், வைண வன் வீட்டில் பிறந்தால் விஷ்ணு கடவுள், துலுக்கன் வீட்டில் பிறந்தால் அல்லா கடவுள், கிருத்துவன் வீட்டில் பிறந்தால் கிருத்து கடவுள், நாத்திகன் வீட்டில் பிறந்தார் யார் கடவுள்?

- தந்தை பெரியார், 

'பெரியார் கணினி' - தொகுதி 1, ‘மணியோசை’

No comments:

Post a Comment