அம்பேத்கர் பேசுகிறார்!

‘‘சமத்துவம் இன்மை மற்றும் பாரபட்ச தொல்லைகளால் பாதிக்கப்படும் அடித் தட்டு மக்கள் ஒரு கட்டத்தில் நாட்டின் அரசியல், ஜனநாயகக் கட்டமைப்பையே தகர்த்து விடுவார்கள்.''

Comments