தேர்தல் பரப்புரைக்காக மதுரை வந்த தமிழர் தலைவருக்கு கழகப் பிரமுகர்கள் புத்தகங்கள், பழங்கள், சந்தா வழங்கி அன்புடன் வரவேற்றனர்

தேர்தல் பரப்புரைக்காக மதுரை வந்த தமிழர் தலைவருக்கு கழகப் பிரமுகர்கள் புத்தகங்கள், பழங்கள், சந்தா வழங்கி அன்புடன் வரவேற்றனர் (2.4.2021)

தேர்தல் பரப்புரைக்காக திருச்சி வந்த தமிழர் தலைவருக்கு கழகப் பிரமுகர்கள் புத்தகம், சந்தா வழங்கி அன்புடன் வரவேற்றனர் (4.4.2021)

Comments