அந்நாள்...இந்நாள்...

1921 - பெண் உரிமைபற்றி தமிழ்நாட்டுக்கு வந்து பாடம் எடுக்கும்ருத்ராட்ச பூனைகளே' தெரிந்து கொள்ளுங்கள் நீதிக்கட்சியால் பெண்களுக்கு வாக்குரிமை அளிக்கப்பட்டு நூறாண்டு நிறைவு நாள் இன்று (1.4.1921)

Comments