அந்நாள்...இந்நாள்...

1847 - அலெக்சாண்டர் கிரகாம்பெல் பிறப்பு

1951 - இட ஒதுக்கீட்டுக்காக இந்திய அரசமைப்புச் சட்டத்தில் முதல் சட்டத் திருத்தம் கொண்டு வரப்பட்ட நாள்


Comments