'திராவிடப் பொழில்'

தஞ்சை தெற்கு மாவட்ட தி.மு. மகளிரணி அமைப்பாளர் புலவஞ்சியைச் சேர்ந்த அசோக்ராணி காமராஜ் 'திராவிடப் பொழில்' சந்தா ரூ.800அய் கழகப் பொருளாளர் வீ.குமரேசனிடம் வழங்கினர்.

Comments