நன்கொடை


மன்னார்குடி வட்டம், உள்ளிக்கோட்டை பெரியார் பெருந்தொணட்ர், சுயமரியாதைச் சுடரொளி உ.சிவானந்தம் அவர்களின் 37ஆம் ஆண்டு நினைவு நாளையொட்டி (டிசம்பர் 2) விடுதலை வளச்சி நிதியாக ரூ.500 அவரது குடும்பத்தினர் வழங்கினர். நன்றி!


- - - - -பெரியார் பெருந்தொண்டரும், பெரியார் ஆசிரியர் பயிற்சி நிறுவனத்தின் முன்னாள் ஓவிய ஆசிரியருமான உறையூர் சாமி கங்காதரன் அவர்களின் 12ஆம் ஆண்டு நினைவு நாளை யொட்டி (1.12.2020)  நாகம்மையார் குழந்தைகள் இல்லத்திற்கு ரூ.500/அய் அவரது வாழ்விணையர் மற்றும் மகன்கள், மகள்கள், பேரக் குழந்தைகள் வழங்கியுள்ளார்கள். நன்றி!


Comments