பெரியார் விடுக்கும் வினா! (1200) - Viduthalai

சுடச்சுட

Viduthalai

உலகின் ஒரே பகுத்தறிவு தமிழ் நாளேடு.The World's only Tamil Rationalist daily.

Sunday, December 31, 2023

பெரியார் விடுக்கும் வினா! (1200)

தேர்தல் காலங்களில் திருட்டு ஓட்டுப் போடாமல் இருப்பதற்காகக் கையில் மையினால் அடையாளம் செய்தோம். ஆனால் எப்படியோ தந்திரமாக அதை அழித்துப் போட்டு விட்டு மீண்டும் மீண்டும் வந்து ஓட்டுப் போட்டு விடுகிறார்கள். செத்துப் போனவர்கள் கூட வந்து ஓட்டு போட்டு விட்டுப் போகின்றான். இப்படி எல்லாம் மக்கள் திருட்டுத்தனம் உடையவர்களாக இருக்கலாமா?

– தந்தை பெரியார்,
‘பெரியார் கணினி’ – தொகுதி 1, ‘மணியோசை’

No comments:

Post a Comment