பெரியார் விடுக்கும் வினா! (1052) - Viduthalai

சுடச்சுட

Viduthalai

உலகின் ஒரே பகுத்தறிவு தமிழ் நாளேடு.The World's only Tamil Rationalist daily.

Monday, July 31, 2023

பெரியார் விடுக்கும் வினா! (1052)

எதற்காக கடவுள்? ஏன் கடவுள்? எது கடவுள்? என்கிற விளக்கம் அவசியம் ஒவ்வொரு தத்துவ விசாரணைக்காரனுக்கும் விளங்கி ஆக வேண்டும். மனிதனுக்குப் எதற்குப் பகுத்தறிவு இருக்கிறது? அது ஆராய்ச்சிக்காக ஏற்பட்டதா? கண்மூடி வழக்க மிருகத் தன்மைக்கு ஏற்பட்டதா?

- தந்தை பெரியார், 

'பெரியார் கணினி' - தொகுதி 1, ‘மணியோசை’


No comments:

Post a Comment