ரூ.5000 க்கு இயக்க நூல்களைப் பெற்றுக்கொண்ட திமுக கன்னியாகுமரி ஒன்றிய செயலாளர். திராவிட இயக்க சித்தாந்தங்களின் கொள்கை விளக்கத்திற்கான ரூ.5000 மதிப்பிலான நூல்களை கன்னியாகுமரி மாவட்டம் அகஸ்தீஸ்வரம் தெற்கு ஒன்றிய கழக செயலாளர் பா.பாபு மற்றும் நிர்வாகிகளிடம் கன்னியாகுமரி மாவட்ட திராவிடர் கழக செயலாளர் கோ.வெற்றி வேந்தன் வழங்கினார் - Viduthalai

சுடச்சுட

Viduthalai

உலகின் ஒரே பகுத்தறிவு தமிழ் நாளேடு.The World's only Tamil Rationalist daily.

Wednesday, May 31, 2023

ரூ.5000 க்கு இயக்க நூல்களைப் பெற்றுக்கொண்ட திமுக கன்னியாகுமரி ஒன்றிய செயலாளர். திராவிட இயக்க சித்தாந்தங்களின் கொள்கை விளக்கத்திற்கான ரூ.5000 மதிப்பிலான நூல்களை கன்னியாகுமரி மாவட்டம் அகஸ்தீஸ்வரம் தெற்கு ஒன்றிய கழக செயலாளர் பா.பாபு மற்றும் நிர்வாகிகளிடம் கன்னியாகுமரி மாவட்ட திராவிடர் கழக செயலாளர் கோ.வெற்றி வேந்தன் வழங்கினார்

ரூ.5000 க்கு இயக்க நூல்களைப் பெற்றுக்கொண்ட திமுக கன்னியாகுமரி ஒன்றிய செயலாளர். திராவிட இயக்க சித்தாந்தங்களின் கொள்கை விளக்கத்திற்கான ரூ.5000 மதிப்பிலான நூல்களை கன்னியாகுமரி மாவட்டம் அகஸ்தீஸ்வரம் தெற்கு ஒன்றிய கழக செயலாளர் பா.பாபு மற்றும் நிர்வாகிகளிடம் கன்னியாகுமரி மாவட்ட திராவிடர் கழக செயலாளர் கோ.வெற்றி வேந்தன் வழங்கினார்.


No comments:

Post a Comment