சோற்றுக்கலைவது சுயநலம் - Viduthalai

சுடச்சுட

Viduthalai

உலகின் ஒரே பகுத்தறிவு தமிழ் நாளேடு.The World's only Tamil Rationalist daily.

Saturday, March 11, 2023

சோற்றுக்கலைவது சுயநலம்

சுயநலத்துக்கு அறிவே தேவையில்லை. உணவுக்கு அலைவதும், உயிரைக் காப்பதும் எந்த ஜீவனுக்கும் இயற்கை.          

நூல்: 'சுயநலம் -_ பிறநலம்"


No comments:

Post a Comment