பெரியார் விடுக்கும் வினா! (834) - Viduthalai

சுடச்சுட

Viduthalai

உலகின் ஒரே பகுத்தறிவு தமிழ் நாளேடு.The World's only Tamil Rationalist daily.

Thursday, November 17, 2022

பெரியார் விடுக்கும் வினா! (834)

திரு.வி.கலியாணசுந்தரனார் அவர்கள் மனிதச் சமுதாயத்தில் ஒரு யோக்கியமான மனிதர் அரசியலில் அவருக்கு அடுத்தபடியாக யார் யோக்கியமானவர்கள்?

- தந்தை பெரியார், 

'பெரியார் கணினி' - தொகுதி 1, ‘மணியோசை’


No comments:

Post a Comment