திராவிடர் கழகப் பொதுக் குழு கூட்ட அழைப்பு

நாள் : 13-3-2021

சனிக்கிழமை காலை 10 மணி 

இடம் : ராயா மகால்

73, காந்தியடிகள் சாலை

கும்பகோணம்

தலைமைமானமிகு  சு. அறிவுக்கரசு அவர்கள்

செயலவைத் தலைவர், திராவிடர் கழகம்

பொருள்: 1) சட்டமன்ற தேர்தலும் நமது கடமையும்

2) பிரச்சார திட்டம்

 3) மற்றும் பிற

மாநிலப் பொறுப்பாளர்கள், காப்பாளர்கள், மண்டலத் தலைவர்கள், செயலாளர்கள், மாவட்ட தலைவர்கள், செயலாளர்கள், அனைத்து அணிகளையும் சேர்ந்த மாநிலப் பொறுப்பாளர்கள், பொதுக் குழு உறுப்பினர்கள் அனைவரும் தவறாது வருகை தரக் கேட்டுக் கொள்ளப்படுகின்றனர்.

 - கி. வீரமணி

 தலைவர்,  திராவிடர் கழகம்

 

 

 

Comments