இந்தியாவிலேயே முதல் திட்டம் - Viduthalai

சுடச்சுட

Viduthalai

உலகின் ஒரே பகுத்தறிவு தமிழ் நாளேடு.The World's only Tamil Rationalist daily.

Wednesday, January 31, 2024

இந்தியாவிலேயே முதல் திட்டம்

featured image

இராமன் சக்திமீது
நம்பிக்கை இல்லையோ!
அயோத்தி இராமன் கோவிலைக்கூட அறிவியல் கண்டுபிடிப்பான இடிதாங்கிதான் காப்பாற்றுகிறது.
இராமன் சக்திமீது அவ்வளவு நம்பிக்கை?

No comments:

Post a Comment