'பெரியார் உலகம் நிதி' - Viduthalai

சுடச்சுட

Viduthalai

உலகின் ஒரே பகுத்தறிவு தமிழ் நாளேடு.The World's only Tamil Rationalist daily.

Sunday, June 4, 2023

'பெரியார் உலகம் நிதி'

சீர்காழி கு.நா. இராமண்ணா - ஹேமா சார்பில், பெரியார் உலகம் நிதிக்கு 6ஆவது தவணையாக நன்கொடை ரூ.5,000த்தை (இதுவரை 15,000)  கு.நா.இராமண்ணா தமிழர் தலைவர் ஆசிரியரிடம் வழங்கினார். கோவி. ராகவன் 'பெரியார் உலகம்' நிதியாக ரூ.5,000த்தை வழங்கினார்.

No comments:

Post a Comment