பெரியார் விடுக்கும் வினா! (926) - Viduthalai

சுடச்சுட

Viduthalai

உலகின் ஒரே பகுத்தறிவு தமிழ் நாளேடு.The World's only Tamil Rationalist daily.

Thursday, March 16, 2023

பெரியார் விடுக்கும் வினா! (926)

நம் நாட்டில் பரம்பரைத் தொழில்முறை ஒழிக்கப்பட வேண்டாமா? ஜாதி வகுப்பு சம்பந்தமான உயர்வு - தாழ்வு இல்லாமல், சமுதாயத்திலும் - சட்டத்திலும் சம உரிமை, சம உழைப்பு, சம விநியோகச் சலுகைகள் பெற்றுச் சமதர்மம் தழைக்கும் சம வாழ்வு வாழ வேண்டாமா?

- தந்தை பெரியார்,  

'பெரியார் கணினி' - தொகுதி 1, ‘மணியோசை’


No comments:

Post a Comment