பெரியார் விடுக்கும் வினா! (919) - Viduthalai

சுடச்சுட

Viduthalai

உலகின் ஒரே பகுத்தறிவு தமிழ் நாளேடு.The World's only Tamil Rationalist daily.

Tuesday, March 7, 2023

பெரியார் விடுக்கும் வினா! (919)

கக்கூசு எடுப்பவர் மகள் பத்தாவது படித்துவிட்டால் கக்கூசு எடுக்குமா? ஒட்டனின் பெண் பத்தாவது படித்தால் கூடை எடுத்து வருமா? இந்த நிர்ப்பந்தம் எப்படி வந்தது? படிக்காததால்தானே? பார்ப்பான் ஏன் இந்த வேலைகளைச் செய்வதில்லை?

- தந்தை பெரியார், பெரியார் கணினி, தொகுதி 1, மணியோசை- தந்தை பெரியார், 

'பெரியார் கணினி' - தொகுதி 1, ‘மணியோசை’


No comments:

Post a Comment