பூவிருந்தவல்லி க.ச.பெரியார் மாணாக்கன் - மு.செல்வி, செ.பெ.தொண்டறம் ஆகியோர் வழங்கும் நன்கொடைகள் - Viduthalai

சுடச்சுட

Viduthalai

உலகின் ஒரே பகுத்தறிவு தமிழ் நாளேடு.The World's only Tamil Rationalist daily.

Thursday, February 16, 2023

பூவிருந்தவல்லி க.ச.பெரியார் மாணாக்கன் - மு.செல்வி, செ.பெ.தொண்டறம் ஆகியோர் வழங்கும் நன்கொடைகள்

‘விடுதலை' வைப்பு நிதி - 134ஆம் முறையாக ரூ.1,000/-

பெரியார் பெருந்தகையாளர் நிதி - 

308ஆம் முறையாக ரூ.100/-

டில்லி பெரியார் மய்ய வழக்கு நிதி - 

250ஆம் முறையாக ரூ.100/-

பூவிருந்தவல்லி செ.பெ.தொண்டறம் வழங்கும் 

‘‘விடுதலை'’ வளர்ச்சி நன்கொடை 

- 163ஆம் முறையாக                                     ரூ.100/-

சந்தாக்கள்

‘‘விடுதலை'’ ஆறுமாத சந்தா - 103ஆம் முறையாக  ரூ.1000/-

       (க.ச.பெரியார் மாணாக்கன்)

‘உண்மை’ ஓராண்டு சந்தா - 79ஆம் முறையாக ரூ.900/-

       (மு.செல்வி)

‘பெரியார் பிஞ்சு’ ஓராண்டுசந்தா -79ஆம் முறையாக ரூ.600/-

      (செ.பெ.தொண்டறம்)

      மொத்தம் - ரூ.3,800/-


No comments:

Post a Comment