பொருளாதாரக் கேடு - Viduthalai

சுடச்சுட

Viduthalai

உலகின் ஒரே பகுத்தறிவு தமிழ் நாளேடு.The World's only Tamil Rationalist daily.

Thursday, February 2, 2023

பொருளாதாரக் கேடு

சடங்கு, பண்டிகை, உற்சவம் இம் மூன்றும் மக்களைப் பொருளாதாரத் துறையில் அடிமையாக்கி வைப்ப தற்காகவே இருந்து வருகின்றன.      

'குடிஅரசு' 3.11.1929


No comments:

Post a Comment