பெரியார் விடுக்கும் வினா! (891) - Viduthalai

சுடச்சுட

Viduthalai

உலகின் ஒரே பகுத்தறிவு தமிழ் நாளேடு.The World's only Tamil Rationalist daily.

Monday, January 23, 2023

பெரியார் விடுக்கும் வினா! (891)

சினிமா ஒரு நோய், இந்த நோய் எல்லோரையும் பிடித்திருக்கிறது. கிழவிகளைக் கூடப் பிடித்திருக்கிற தென்றால் மற்றவர்களைப் பற்றி என்ன சொல்ல வேண் டும்? பள்ளியில் படிக்கிற சிறுமி வீட்டுக்கு வரும்போதே தெருவில் ஆடிக் கொண்டே வருகிறது. தாய், பிள்ளை எல்லோரும் சினிமாப் பைத்தியமாகத் திரிகிறார்கள். இதனால் யாருக்குக் கெடுதி? ‘சினிமாவுக்குப் போகாதே, அதனாலே உடல் கெட்டுப் போகும், அறிவு வளராது' என்று புத்தி சொல்ல ஒரு யோக்கியமான கட்சியாவது உண்டா?

- தந்தை பெரியார், 

'பெரியார் கணினி' - தொகுதி 1, ‘மணியோசை’


No comments:

Post a Comment