பெரியார் விடுக்கும் வினா! (846) - Viduthalai

சுடச்சுட

Viduthalai

உலகின் ஒரே பகுத்தறிவு தமிழ் நாளேடு.The World's only Tamil Rationalist daily.

Tuesday, November 29, 2022

பெரியார் விடுக்கும் வினா! (846)

உண்ணாவிரதமென்பது என்ன? யோக்கிய மான, நாணயமான, நேர்மையான வழியில் தனது காரியத்தைச் சாதித்துக் கொள்ள முடியாது என்று முடிவு செய்து கொண்டிருப்பவர்களுக்குக் குறுக்கு வழியும், விளம்பர வழியும் இன்று ‘உண்ணாவிரத' மென்பதாக ஆகிவிட்டது இல்லையா?

- தந்தை பெரியார், 

'பெரியார் கணினி' - தொகுதி 1, ‘மணியோசை’


No comments:

Post a Comment