பெரியார் விடுக்கும் வினா! (842) - Viduthalai

சுடச்சுட

Viduthalai

உலகின் ஒரே பகுத்தறிவு தமிழ் நாளேடு.The World's only Tamil Rationalist daily.

Friday, November 25, 2022

பெரியார் விடுக்கும் வினா! (842)

சினிமா, நாடகம் என்ற பெயரால் காதல், ஆபாசம், ஓழுக்கக்கேடு இவையே நிரம்பி இருக்கலாமா? நல்ல கருத்துகளைப் பரப்புவதைப் பற்றிக் கவலைப்படாது - இவைதான் பார்ப்பவர் களின் மனதைக் கவருகின்றன என்று சமாதானம் கூறலாமா? இதற்கு நடத்துகிறவர்களை விடப் பார்ப்பவர்களே பெரும் பொறுப்பாளிகள் என ஆபாசக் கதைகளைப் பார்க்க மறுத்து இவர்கள் புரட்சி செய்ய வேண்டாமா?

- தந்தை பெரியார், 

'பெரியார் கணினி' - தொகுதி 1, ‘மணியோசை’


No comments:

Post a Comment