பெரியார் விடுக்கும் வினா! (1238) - Viduthalai

சுடச்சுட

Viduthalai

உலகின் ஒரே பகுத்தறிவு தமிழ் நாளேடு.The World's only Tamil Rationalist daily.

Sunday, February 11, 2024

பெரியார் விடுக்கும் வினா! (1238)

featured image

நாம் செய்ய வேண்டிய அவசியமான காரியம் ஒன்றை நமது கடமையா அல்லவா என்றுதான் சிந்தித்துப் பார்த்துச் செயலில் இறங்க வேண்டும். இதில் வெற்றி பெறுகிறோமா இல்லையா என்று எண்ணிக் கொண்டே தயக்கம் கொள்ளலாமா?

– தந்தை பெரியார்,
‘பெரியார் கணினி’ – தொகுதி 1, ‘மணியோசை’

No comments:

Post a Comment