பெரியார் விடுக்கும் வினா! (839) - Viduthalai

சுடச்சுட

Viduthalai

உலகின் ஒரே பகுத்தறிவு தமிழ் நாளேடு.The World's only Tamil Rationalist daily.

Tuesday, November 22, 2022

பெரியார் விடுக்கும் வினா! (839)

வெளிநாடுகளில் சினிமா என்பது சமுதாய முன்னேற்றத்திற்குப் பயன்படும் நிலையில், நமது நாட்டில் பக்தியை வளர்க்கவும், பொது ஒழுக்கத் தைக் கெடுக்கவுமே சினிமாவைப் பயன்படுத்த லாமா?

- தந்தை பெரியார், 

'பெரியார் கணினி' - தொகுதி 1, ‘மணியோசை’


No comments:

Post a Comment