அந்நாள்... இந்நாள்...

1976 - ‘மிசா' சிறையில் கழகப் பொதுச் செயலாளர் கி.வீரமணி உள்பட பல கழகத் தோழர்கள் தாக்குதலுக்கு உள்ளாதல்.

1871 - பா.வே.மாணிக்க நாயக்கனார் பிறப்பு.

Comments