விடுதலை சந்தா


மதிமுக மாநில வெளியீட்டுச் செயலாளர் டாக்டர். நவபாரத் நாராயணன் ராஜா ’விடுதலை’ ஓராண்டு சந்தாவினை விருதுநகர் மாவட்டத் திராவிடர் கழகத் தலைவர் இல.திருப்பதியிடம் வழங்கினார்.


Comments