மனுதர்மம்

பிறப்பிலே யாரும்


சமமில்லை எனும்


வர்ணாசிரமத்தின்


குடுமி தானே மனுதர்மம்


 


பிரம்மாவின் முகத்தில் பிறந்து


முதுகில் நூலணிந்தோருக்கு


சாமரம் வீசிடும்


சாணக்கியம் தானே மனுதர்மம்


 


கல்வி எனும் பேராயுதத்தை


அக்கிரகாரத்திற்கு உள்ளேயே


அடைத்து வைக்க போராடிய


அதர்மம் தானே மனுதர்மம்


 


வர்ணத்தில் உயர்ந்தவன்


கொலையே செய்தாலும்


தண்டனை கூடாதென


வக்காலத்து வாங்கும்


அநீதியின் குரல் தானே


இந்த மனுதர்மம்


 


ஜாதிக்கொரு நீதி வகுத்து


அதிலே குளிர் காயும்


குள்ள நரிகளைப் பாதுகாக்கும்


அரண் தானே மனுதர்மம்


 


தொட்டால் தீட்டு


பார்த்தால் தீட்டு எனும்


தீண்டாமை வேருக்குப் பாயும்


நீர் தானே மனுதர்மம்


 


அவாளுடன் சமமாய்


நம்மவர்கள் அமர்ந்தால்


நம் ஆசனப் பக்கத்தை


அறுக்கச் சொல்லும்


ஆதிக்க வெறிதானே மனுதர்மம்


 


தவளையைக் கொன்றால்


என்ன பிராயச்சித்தமோ


சக மனிதனைக் கொன்றாலும்


அதுவே பிராயச்சித்தம் எனும்


திமிர்த்தனம் தானே மனுதர்மம்


 


பெண்கள் குறித்த


அருவருப்புக்  கருத்துகள்


மண்டிக் கிடக்கும்


ஆணாதிக்க கிடங்கு தானே


இந்த மனுதர்மம்


 


சம்பூகனின் தலை கொய்து


சமத்துவத்திற்கு வேட்டு வைக்கும்


இராமபிரான்களின்


சட்டப்புத்தகம் தானே மனுதர்மம்


 


ஏகலைவனின்


கட்டை விரலைக்


காணிக்கையாய் கேட்ட


துரோணர்களின்


புனிதப்புத்தகம் தானே மனுதர்மம்


 


மனித குலத்திற்கே


எதிரானது மனுதர்மம்


அதை எரித்திடும் தீயில்


பிறக்கட்டும் சமதர்மம்


- பாசு . ஓவியச்செல்வன்


Comments