சந்தாக்கள் வழங்கல்

மறைமலைநகர் .வேம்பையன் (திருவள்ளுவர் மன்றம்) அவர்கள் நினைவாக 3 உண்மை சந்தாக்களை கூடுவாஞ்சேரி மா.இராசு வழங்கினார்.

- - - - -

தனது 50ஆவது பிறந்த நாள் மகிழ்வாக கூடுவாஞ்சேரி சா.நூர்ஜகான் 3 உண்மை சந்தாக்களை வழங்கினார்.

 

 


Comments