பெரியார் விடுக்கும் வினா! (840) - Viduthalai

சுடச்சுட

Viduthalai

உலகின் ஒரே பகுத்தறிவு தமிழ் நாளேடு.The World's only Tamil Rationalist daily.

Wednesday, November 23, 2022

பெரியார் விடுக்கும் வினா! (840)

வீதியில் போகும் நாயும் சாகிறது. நாமும்தான் கடைசியில் சாகிறோம். சும்மா இருப்பதைவிட நாமும் ஒரு காரியத்திற்காக - நல்ல உணர்ச்சி யோடு, மானத்தோடு சாவது நல்லதல்லவா?

- தந்தை பெரியார், 

'பெரியார் கணினி' - தொகுதி 1, ‘மணியோசை’


No comments:

Post a Comment