பெரியார் விடுக்கும் வினா! (835) - Viduthalai

சுடச்சுட

Viduthalai

உலகின் ஒரே பகுத்தறிவு தமிழ் நாளேடு.The World's only Tamil Rationalist daily.

Friday, November 18, 2022

பெரியார் விடுக்கும் வினா! (835)

அறிஞர் அண்ணாவின் புகழ் மேலும் ஓங்க வேண்டுமானால், அவரது பகுத்தறிவுக் கொள்கை யையும், சுயமரியாதை மேம்பாட்டையும் மனதில் நிறுத்திச் செயல்பட வேண்டாமா?.

- தந்தை பெரியார், 

'பெரியார் கணினி' - தொகுதி 1, ‘மணியோசை’


No comments:

Post a Comment