உணவு - நெருப்பு - பெண்கள் : தெரிந்து கொள்ள வேண்டியவை!
நம் உணவு முறையில் உட்கொள்ளப்படும் உணவுகளை வைத்து , காய்கறி உணவு உண்ப வர்கள்   ( Vegetarian ),  இறைச்சி உணவு உண்ப வர்கள் ( Non-Vegetarian ) என்று பிரித்துக் கூறு கிறோம் . நம் நாட்டில் ' சைவ உணவு ', ' அசைவ உணவு ' என்று குறிப்பிட்ட பிரிவினர் ஏற்றுக் கொண்ட - மத…
Image
"தலை சிறந்த மனிதர் யார்?"
மனிதர்களில் தலை சிறந்த மனிதர் எவரென் றால்   அவர் , பெரிய பட்டங்கள் பெற்றவர்களோ , பெரும் அதிகார பீடங்களை மக்களின் அறியா மையில் ' திடீர் லாட்டரி '    போன்று   பெற்று அனுப விப்பவர்களோ அல்ல - வள்ளுவர் வகுத்த இலக்கணத்தில் ! உள்ளபடியே மக்களால் விரும்பி ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்…
Image
உழைப்பு, ஒழுக்கம் - கொள்கை - கூட்டுத்தான் "தங்கதுரை" (2)
'பெரியார்' படம் திறக்க அனுமதியளிக்க மாட்டேன் (மின் அலுவலகத்தில்) என ஆவேசமாகக் கூறியதைக் கேட்ட தங்கதுரை பதற்றமடையாமல், நிதானமாக 'சார் தமிழ்நாடு அரசு, எந்த தலைவர்கள் படங்கள் அரசு அலுவலகங்களில் வைக்கலாம் என்ற பட்டியலில் தந்தை பெரியார் பெயரும் உள்ளது; அதனால் நீங்கள் மறுக்க முடியாது"…
Image
உழைப்பு, ஒழுக்கம் - கொள்கை - கூட்டுத்தான் "தங்கதுரை" (1)
மத நம்பிக்கை , மத வழிபாடு - இவற்றில் ஊறிய குடும்பத்தில் பிறந்து வளர்ந்த ஒரு தோழர் , குற்றாலத்திற்கு அருகே உள்ள மேலமெஞ்ஞானபுரம் என்ற சிற்றூரில் வாழும் தோழர் சீ . தங்கதுரை அவர்கள் ஓய்வு பெற்ற தமிழ்நாடு மின்சார வாரிய பணியாளத் தோழர் ! மனிதாபிமானம் , ஒழுக்கம் , கொள்கை வாழ்வு…
Image