நன்கொடை

பல்லாவரம் சி.சாமிநாதன் அவர்கள் தன் மகன் பிறந்த நாள் விழாவை (06.06.2021) முன்னிட்டுவிடுதலை' வளர்ச்சி நிதியாக ரூ.2000/- நன்கொடை  வழங்கினர். நன்றி! வாழ்த்தகள்!

Comments