போற்றுதற்குரிய நூலல்ல பகவத்து கீதை! - இணையக் கூட்டம்

தமிழ்க்காப்புக் கழகம்சமற்கிருதம் செம்மொழி அல்லஎன்னும் இணையக் கருத்தரங்கத் தொடரை நடத்தி வருகிறது.

அதன் வரிசையில் வரும் ஞாயிறு 11.04.2021 காலை 10.00 மணிக்குபோற்றுதற்குரிய நூலல்ல பகவத்து கீதை!’ என்னும் தலைப்பில் இணையக் கருத்தரங்கத்தை நடத்துகிறது.

இலக்குவனார் திருவள்ளுவன் தலைமையில் எழுத்தாளர் அறிவுக்கரசு,  வழக்குரைஞர் .வீரமர்த்தினி உரையாற்றுகின்றனர். தோழர் தியாகு நிறைவுரை ஆற்றுகிறார்.

கவிஞர் வேல்.சுப்பராசு வரவேற்புரை ஆற்றுகிறார்.

கவிஞர் ஆற்காடு .குமரன் நன்றி நவில்கிறார். 

இணையத்தில் காண்பதற்கான  கூட்ட எண்   864 136 8094;

புகு எண் 12345

ஆரிய அண்டப்புளுகுகளை அறியத் தவறாமல் கேளுங்கள்!

Comments