புரட்சிக்கவிஞர் பாரதிதாசன் அவர்களின் பிறந்தநாள்


 புரட்சிக்கவிஞர் பாரதிதாசன் உருவப்படத்திற்கு மலர் மாலை

புரட்சிக்கவிஞர் பாரதிதாசன் அவர்களின் பிறந்தநாளான 29.4.2021  அன்று காலை 10 மணிக்கு அவர்தம் உருவப்படத்திற்கு சென்னை பெரியார் திடலில் திராவிடர் கழகத்தின் சார்பில் மாலை அணிவித்து மரியாதை செய்யப்படும்.

- தலைமை நிலையம்,

திராவிடர் கழகம்

Comments