கே.என்.நேருவை ஆதரித்து திருச்சி ஆழ்வார்தோப்பில் நடைபெற்ற தேர்தல் பரப்புரையின் போது தமிழர் தலைவருக்கு ஏராளமான இசுலாமிய தோழர்கள் பயனாடை அணிவித்து அன்போடு வரவேற்றனர் (4.4.2021)

 

கே.என்.நேருவை ஆதரித்து திருச்சி ஆழ்வார்தோப்பில் நடைபெற்ற தேர்தல் பரப்புரையின் போது தமிழர் தலைவருக்கு ஏராளமான இசுலாமிய தோழர்கள் பயனாடை அணிவித்து அன்போடு வரவேற்றனர் (4.4.2021)

Comments