பெரியார் கேட்கும் கேள்வி! (303)

நாம் எல்லோரும் நாலாம் ஜாதி - அய்ந்தாம் ஜாதி மக்கள்; தேவடியாள் மக்கள்; சட்டப்படி - சாத்திரப்படி - புராண இதிகாசங்களின் படி! நம் உயிரைக் கொடுத்தாவது இதை மாற்ற வேண்டாமா?

- தந்தை பெரியார், “பெரியார் கணினி”, தொகுதி - 1

மணியோசை

Comments