தமிழர் தலைவர் ஆசிரியர் கி.வீரமணி அவர்களின் தேர்தல் பரப்புரையை கேட்கத் திரண்டிருந்தோர் (மதுரை, 2.4.2021)


Comments