சட்டமன்ற தேர்தல் களத்தில் தமிழர் தலைவர் (திண்டுக்கல், கம்பம், போடி, தேனி, 1.4.2021)

தமிழர் தலைவர் ஆசிரியர் அவர்களிடமிருந்து திராவிடர் கழக வெளியீடான தேர்தல் பிரச்சார புத்தகத்தை பல்வேறு கட்சிகளின் பொறுப்பாளர்கள் பெற்றுக் கொண்டனர்.

Comments