சேலத்திற்கு வருகை தந்த தமிழர் தலைவருக்கு சேலம் மண்டலக் கழகத் தலைவர் சிந்தாமணியூர் சி. சுப்பிரமணியம் மற்றும் கழகத் தோழர்கள் பயனாடை அணிவித்து வரவேற்றனர்

சேலத்திற்கு வருகை தந்த தமிழர் தலைவருக்கு சேலம் மண்டலக் கழகத் தலைவர்  சிந்தாமணியூர் சி. சுப்பிரமணியம் மற்றும் கழகத் தோழர்கள் பயனாடை அணிவித்து வரவேற்றனர் (28.3.2021).

Comments