குடந்தையில் கழகப் பொதுக்குழு பணிகளை பொதுச்செயலாளர் வீ.அன்புராஜ் பார்வையிட்டார்

கும்பகோணம் கழகப் பொதுக்குழு ஏற்பாட்டுப் பணிகளை கழகப் பொதுச் செயலாளர் வீ.அன்புராஜ் பார்வையிட்டார். உடன்: கழகப்பொதுச்செயலாளர் இரா.ஜெயக்குமார் மற்றும் பொறுப்பாளர்கள் (12-3-2021).

Comments