நன்கொடை

தாம்பரம் மாவட்ட கழகத் தலைவர் .முத்தையன் - நாகவள்ளி ஆகியோரின் பெயரனும், மணிமாறன் - ஓவியாவின் மகனுமான வியன் -இன்முதலாம் ஆண்டு பிறந்த நாளை'யொட்டி (21.3.2021)  நாகம்மையார் குழந்தைகள் இல்லத் திற்குரூ. 1,000 கழகத் துணைத்தலைவர் அவர்களிடம் வழங்கப்பட்டது.

 


Comments