கருணை அடிப்படையில் வேலையில்சேர்ந்தவர்கள் பணி நியமனம்

வரன்முறை செய்ய வழிகாட்டு நெறிமுறை வெளியீடு

சென்னை, மார்ச் 10- 2016ஆம் தேதி முதல் 2019ஆம் தேதி வரை கருணை அடிப்படை யில் பணி நியமனம் செய்யப் பட்டவர்களின் பணி வரன் முறை செய்வது தொடர்பான வழிகாட்டி நெறிமுறை வெளியிட்டு தமிழக அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது. இது குறித்து தமிழக அரசு வெளியிட்டுள்ள அறிக்கை:

தமிழகத்தில் கடந்த 2016 பிப்ரவரி 2ஆம் தேதி முதல் 2019 டிசம்பர் 31ஆம் தேதி வரை கருணை அடிப்படை யில் பணி நியமனம் செய்யப் பட்ட இளநிலை வருவாய் ஆய்வாளர், கிராம நிர்வாக அலுவலர் மற்றும் தட்டச்சர் ஆகியோருக்கு எந்த வித விதித் தளர்வு மற்றும் அரசாணை களுக்கு விலக்கு தேவைப்ப டாத அனைத்து பணியாளர் களின் பணி நியமனங்களையும் ஒரே அரசாணையில் பணி வரன்முறை செய்ய பரிந்துரை செய்தது.

இதையேற்று கடந்த 2016 பிப்ரவரி 2ஆம் தேதி முதல் 2019 டிசம்பர் 31ஆம் தேதி வரை கருணை அடிப்படை யில் பணி நியமனம் செய் யப்பட்ட பணியாளர்களின் பணி வரன்முறை செய்திட ஏதுவாக வழிமுறைகளை பின்பற்ற அரசு உத்தரவிட்டுள் ளது. அதன்படி, கருணை அடிப்படையில் பணியமர்த் தப்பட்டு, எந்த வித விதித் தளர்வு மற்றும் அரசாணைக ளுக்கு விலக்கு தேவைப்படாத அனைத்துப் பணியாளர்க ளின் பணி நியமனமும் நடை முறையில் உள்ள விதிகளுக் குட்பட்டு வரன்முறைப்படுத் தப்படும்.

கருணை அடிப்படையில் பணியமர்த்தப்பட்ட அரசுப் பணியாளரின் பணியினை வரன்முறை செய்திட உரிய செயல்முறை ஆணை வெளி யிட்டு, தொடர்புடைய அர சுப் பணியாளரின் பணிப்பதி வேட்டில் பதிவு செய்யப்பட வேண்டும் எனவும், கருணை அடிப்படையில் பணி நியம னம் பெற்ற அரசு பணியாளர் களின் பணியினை வரன் முறைப்படுத்த விதித்தளர்வு, அரசாணைகளுக்கு விலக்கு தேவைப்படும் பணியாளர் களை பொறுத்தவரையில் அவர்களை தற்காலிக அரசு பணியாளர்களாக கருதி நடைமுறையில் உள்ள விதி களுக்குட்பட்டு தொடர் ஆண்டு ஊதிய உயர்வு வங்க வேண்டும் என்று தொழி லாளர் நலத்துறை செயலா ளர் முகமது நசிமுத்தின் தெரிவித்துள்ளார். அவரின் உத்த ரவை தொடர்ந்து, பொதுப் பணித்துறை  நீர்வளப்பிரிவு முதன்மை தலைமை பொறி யாளர் ராமமூர்த்தி அனைத்து தலைமை பொறியாளர்க ளுக்கு எழுதி உள்ள கடிதத் தில், 2016 பிப்ரவரி 2ஆம் தேதி முதல் 2019 டிசம்பர் 31 வரை கருணை அடிப்படை யில் பணி நியமனம் செய்யப் பட்டவர்களின் பணியினை வரன்முறைப்படுத்துதல் தொடர்பாக உரிய நடவ டிக்கை மேற்கொள்ள வேண் டும் என்று அதில் உத்தர விடப்பட்டுள்ளது.

Comments